Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Info bieżące, Przedmioty, Literaturazamieszczone materiały podlegają ochronie praw autorskich, udostępnione są docelowym grupom słuchaczy

bez zgody na dalsze ich rozpowszechnianieFizyka budowli / Fizyka budowli I         15P
          literatura i forma oddania projektu,
           WT2013fileadmin/ARCH/WT2008.pdf, zakres i forma PB, tablice materiałowe,
         
          zestawienie okien,
         

Fizyka budowli II                   

Zrównoważone budownictwo     15P
          _, WT2013, metodyka-rozporządzenie,
          ustaw ws. ChE,
         

Zrównoważone budownictwo - Studia niestacjonarne    9P
          literatura - wg zestawienia jak dla studiów stacjonarnych

Specjalistyczne materiały budowlane
  
Proekologiczne materiały i technologie w budownictwie
Termomodernizacja budynków

Certyfikacja energetyczna II   
        
Podyplomowe